www.inntilvegge.com

 PROGRAM FOR  INN TIL VEGGE PIKENE

Jeg vil ikke lenger bondepike være

 

Iri knappoli

 

Da jeg i vuggen lå

 

Nede på isen

 

Det kom 2 piker fra berget det blå

 

Karu, karu, karu, karusellen

 

I 1905, da svenskene dro hjem

 

Se bruden, se bruden

 

Å, har du ondt i magen din

 

Be meg Betty meg

 

Tak over fatet

 

Anne Marlene klapplek

 

Vet du hva som hendte meg i går

 

Kom skal vi leke aftenstund