Bilder fra Gamle Bergen, tatt av familien Kverndalen.

To bilder fra Nordås Eldresenter. Foto: Kverndalen.

Fra hotell Terminus. Foto: Kverndalen.

Maartmanshaven, også dette tatt av Kverndalen:

Bilder fra Kulturbyåret 2000. Fotograf: Synnøve Brorstad

Fra kultrurhistoriske samlinger ved Universitetet i Bergen.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.inntilvegge.com

Bilder fra 1980-1989

Bilder fra 1990-1999

Bilder fra 2000-2008

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

 

 

 

Har du flere bilder av Inn-til-vegge-pikene er vi glade om vi får låne dem for å legge ut på siden vår.