To bilder fra Gamle Bergen, tatt av familien Kverndalen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.inntilvegge.com

 

 

 

 

www.inntilvegge.com

Bilder fra 1970-1979

Bilder fra 1980-1989

Bilder fra 1990-1999

    Grieghallen 1990

    1991

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

Bilder fra 2000-2008

Flere bilder fra 2008, legg opp egne

Bilder fra 2009, legg opp flere

Har du flere bilder av Inn-til-vegge-pikene, er vi glade om vi får låne dem for å legge ut på siden vår.